Laskutaitoa 3. luokalla

3. luokan kevääseen kuuluu Varga-Neményi-menetelmässä päässälaskujakso, jonka aikana vahvistetaan oppilaiden laskustrategioiden hallintaa ja päässälaskutaitoa ennen kuin loppukeväästä allekkainlasku pelastaa heikoimmankin laskijan. 

Laskustrategioita VaNessa on harjoiteltu jo ekaluokasta lähtien. Jo lukujen 0-10 monipuoliseseen käsittelyyn kuuluu monenlaisia laskutaitoa ja laskustrategioita pohjustavia leikkejä, kuten esimerkiksi papuleikki (jos et muista mikä on papuleikki, niin tutustua siihen täällä). 1. luokan keväällä opitaan uusia laskustrategioita, joita 2. luokalla tulee muutama lisää ja samalla opitaan hyödyntämään 1. luokan laskustrategioita analogioiden avulla lukualueella 0-100. Tavoitteena on, että jokainen lapsi tutustuu erilaisiin tapoihin laskea ja pystyy hyödyntämään laskustrategioita joustavasti tarpeen mukaan. Heikoimmille laskijoille esitellään kaikki strategiat, mutta harjoitellaan muutama kaikissa tilanteissa toimiva strategia hyvin.

3. luokan syksyllä laskustrategiat kerrataan kertausjakson aikana ja muistutellaan mieleen 1.-2. luokalla opitut strategiat. 3. luokan kertausjakson aikana oli hauska huomata, kuinka 1.-2. luokalla VaNella opiskelleet oppilaat osasivat jo vähitellen nimetä käyttämiään strategioita ja koko 3. luokan ajan on oppilaiden taito selittää, miten he laskevat kehittynyt hurjasti.

Päässälaskujakson alussa teetin oppilailleni Opperin-sivuilta löytyvän junnauskokeen lukualueella 0-200. Kerroin oppilaille, että nyt teemme junnauskokeen, joka testaa miten hyvin osaatte laskea ja kuinka paljon meidän pitää vielä harjoitella. Lisäksi kerroin, että koe uusitaan jakson päätteeksi ja tavoitteena on se, että jokainen parantaa tulostaan.

Päässälaskun aikana kävimme toiminnallisesti kaikki laskustrategiat läpi ja harjoittelimme niiden käyttämistä lukualueella 0-1000, jolle olimme tammikuussa siirtyneet. Jakson alkaessa lähetä loppuaan muokkasin VaNe-materiaaliin kuuluvasta "Laskutaito sujuvaksi lukualueella 0-100"-vihkosesta kertausmateriaalin "Laskutaito sujuvaksi lukualueella 0-1000". Vihko sisälsi mm. tuplat (tosin täysinä kymppeinä "ykköstuplien" sijaan), analogioita, kauppiaan menetelmällä ratkaistavia tehtäviä jne. Oppilailla oli reilu viikko aikaa laskea kymmensivuinen vihko.

Sisällytin vihkoon myös "Laskutaito sujuvaksi lukualueella 0-100"-vihkon testit, jotka opastin oppilaat tekemään yhdessä vanhempiensa kanssa. Näin vanhemmat näkivät itse millä tasolla heidän lapsensa laskutaito on. Testeissä oli ohjeistus, jossa kerrottiin missä ajassa 3. luokkalaisen tehtävät tulisi ratkaista hyvin osatessaan. 

Testejä olikin kodeissa tehty ahkeraan ja oppilaat innoissaan kertoivat minulle koulussa, mihin aikaan mikäkin testi oli sujunut. Joissain perheissa oli testi vastaukset kumitettu ja muutaman päivän päästä harjoittelun jälkeen yritetty uudelleen, jotta aika parantuisi. Minusta oli hienoa, miten vanhemmat ottivat tässä kohtaa myös vastuuta lapsensa opiskelusta. 3. luokalla niiden oppilaiden, joiden laskutaito ei ole vielä riittävän hyvä, on pakko tehdä kotona töitä hyvän laskutaidon eteen. Koulussa emme voi käyttää loputtomasti aikaa taitojen vahvistamiseen, koska eteenpäinkin pitää asioissa mennä. Mikäli olen oikein ymmärtänyt, myös VaNe-menetelmän äidin Eszter Neményin ajatuskin on ollut, että 3. luokalla oppilaan itsensä ja kodin pitää alkaa ottaa vastuuta laskutaidon kehittymisestä, mikäli se ei ole vielä riittävä. Tottakai heikot oppilaat saavat tukea, minun luokassani on kerran viikossa matikan tähtitunti, joka on siis tukitunti ja nyt loppukevään työskentelemme niillä tunneilla pääasiassa laskustrategioiden parissa. Tähtitunti on osalle oppilaista pakollinen, mutta sinne ovat tarvittaessa aina tervetulleita ne oppilaat, jotka kaipaavat tukea ja haluavat itse tulla treenaamaan.

 

Treenivihkosen laskettuaan teimme oppilaiden kanssa junnauskokeen B-version. Tulokset olivatkin iloista luettavaa! Kehitystä oli tapahtunut. Alla olevasta kuvasta näkyy, että suoritusajat tippuivat osalla hyvinkin rajusti. Kaikki pinkillä merkityt tulokset ovat alle 6 minuutin suorituksia (6min on Opperin sivuilla ohjeistettu raja, joka oppilaiden tulisi alittaa 3. luokalla testissä, jos laskutaito lukualueella on automatisoitunut). Suluissa olevat ajat A-junnarin kohdalla on aika, jolloin oppilas on palauttanut vajaan paperin ja päättänyt lopettaa testin tekemisen. B-kokeessa kukaan ei palauttanut vajaata paperia, joka jo sekin on erinomainen tulos heikommilta laskijoilta.

Hienoa oli myös huomata se, että harjoittelu kannatti jokaisen oppilaan kohdalla! Näppärin laskijani teki junnarit ensimmäisellä kerralla aikaan 3:12 ja ajattelin, ettei hänen kohdallaan aika voi parantua (tai sitten minä en saa mitään selvää vastauksista). Mutta niinpä vain tämäkin oppilas yllätti ja paransi aikaansa palauttaen B-junnarit aikaan 2:50. Etenkin taitavat laskijat ottivat kelloa vastaan laskemisen haasteena ja olivat motivoituneita harjoitteluun, vaikka laskeminen heille on helppoa ja vaivatonta.

Vaikka päässälaskujakso on ns. tylsä jakso, niin silti jaksosta jäi hyvä mieli. Jokainen oppilas edistyi taidoissaan ja sai siitä palautetta! Niiden oppilaiden, jotka eivät vielä 6 minuutin rajaa alittaneet, kanssa treenaamme laskustrategioida ja drillaamme laskuja vielä kevään ajan tähtitunneilla ja kotona. Ja ennen lukuvuoden päättymistä saamme toivottavasti heidänkin tulokset lähelle 6 minuuttia.

 - Anniina Hakkarainen 

Sivustollamme käytetään evästeitä