Tutkimukset

VARGA-NEMÉNYI -OPETUSMENETELMÄÄN LIITTYVIÄ OPINNÄYTTEITÄ

Koonnut Pirjo Tikkanen ja Anni Lampinen 

Anttila, R., & Eskelinen, J. (2010). Toiminnallista geometriaa: opetuskokeilu 6-luokkalaisille. Jyväskylän yliopiston Opettajankoulutuslaitos. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma.

Herold, Z. (2002). Matematiikkaa unkarilaisittain -projekti. Taustat ja toiminta Suomessa. Szeged - Helsinki. Szegedi Tudományegetem. Bölcsészetteudományi Kar. Finnugor Tanszék.

Immonen, J. (2014). Varga-Neményi -opetusmenetelmän mukainen opettajan opas opettajan näkökulmasta. Oulun yliopisto. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma.

Inkinen, V. (2004). Luokanopettajien ja luokanopettajiksi opiskelevien kokemuksia ja ajatuksia Vargan metodin käytöstä matematiikan opettamisessa. Jyväskylän yliopisto. Matematiikan ja tilastotieteen laitos. Pro gradu -tutkielma.

Juola, E. (2012). Palikkamatematiikkaa. Toiminnallinen oppiminen matematiikan oppimisvaikeuksien näkökulmasta. Lapin yliopisto. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma.

Kauppila, T., & Tenkanen, S. (2008). Matematiikka kuuluu kaikille – Varga-Neményi–opetusmenetelmän mukaisen ensimmäisen luokan matematiikan oppimateriaalin analyysia. Tampereen yliopisto. Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitos. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma.

Koiranen, T. (2009). Kultainen kuutio - avain kehittymiseen. Monitapaustutkimus matematiikan esiopettajuuden kehittymisestä. Tutkiva opettaja 2. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma.

Kujansuu, T. (2003). Unkarilaista matematiikkaa: Vargan ja Hajdun menetelmät. Jyväskylän yliopisto. Matematiikan ja tilastotieteen laitos. Matematiikan pro gradu -tutkielma.

Kuokkanen, P. (2016). Lukukäsitteen opettaminen 1. luokan opettajan oppaissa. Kolmen oppikirjasarjan vertailua. Helsingin yliopiston Opettajankoulutuslaitos. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma.

Kurvinen, K. (2017). Luokanopettajien käsityksiä ajattelun taidoista ja oppilaiden ajattelun taitojen kehittämisestä. Esimerkkejä alkuopetuksen matematiikan oppitunneilta. Turun yliopiston Rauman opettajankoulutuslaitos. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma.

Kähkönen, M. (2014). Unkarilaisia matematiikkakilpailun tehtäviä ja niiden soveltuminen suomalaisille oppilaille. Helsingin yliopisto. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Matematiikan ja tilastotieteen laitos. Pro gradu -tutkielma.

Lavikainen, J. (2017). Konkretia ja toiminnallisuus alkuopetuksen matematiikassa. Etnografinen tutkimus 1. luokkien matematiikan oppitunneilta. Itä-Suomen yliopisto. Filosofinen tiedekunta Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Joensuu. Luokanopettajan ja matemaattisten aineiden opettajan koulutus. Pro gradu -tutkielma. http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20170342/urn_nbn_fi_uef-20170342.pdf

Lavikonmäki, T. (2006). Tapaustutkimus perusopetuksen neljännen luokan oppilaiden matemaattisesta ajattelusta.

Leppänen, P. (2004). Varga-Neményi-Oravecz -matematiikan opetusmenetelmä ja ensiluokkaisen lapsen geometrinen ajattelu. Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma.

Muurinen-Rehn, P-S. (2004). Matematiikkaa kahdella mausteella: Lukukäsite-, yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolasku montessorimatematiikassa ja unkarilaisessa matematiikassa sekä oppilaiden, opettajan ja materiaalin rooli oppimisessa. Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitos. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma.

Ryöti, S. (2010). Toiminnallisuutta matematiikan opetukseen - Montessorista Matikkamaahan. Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitos. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma.

Sippala, V. (2014). Matemaattinen ajattelu esiopetuksessa ja alakoulussa: Varga-Neményi -menetelmän opetuskokeilujen tarkastelua. Jyväskylän yliopiston  opettajankoulutuslaitos. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma.

Suomela, E. (2018). Perusteita toiminnallisille työtavoille matematiikan opetuksessa. Tutkimusartikkeleihin pohjautuva kirjallisuuskatsaus käsitteenmuodostusvälineiden käytöstä alakoulun matematiikan opetuksessa. Jyväskylän yliopisto Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Luokanopettajien aikuiskoulutus. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. 

Tikkanen, P. (2008). " Helpompaa ja hauskempaa kuin luulin": matematiikka suomalaisten ja unkarilaisten perusopetuksen neljäsluokkalaisten kokemana. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, (337).

Tornberg, A. (2018). Varga-Neményi -opetusmenetelmä suomalaisessa koulukontekstissa. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma.

Vesanen, J. (2003). Toimintamateriaali käsitteen muodostuksen tukena unkarilaisen Vargan matematiikan alkuopetuksen menetelmässä. Helsingin yliopisto. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Matematiikan laitos. Matematiikan opettajan suuntautumisvaihtoehto. Pro gradu -tutkielma.

Vierikko, A. (2015). Matematiikkaa Varga Neményi–opetusmenetelmällä integroidussa esiopetusryhmässä. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma.

Huom! Listasta puuttuvat ammattikorkeakouluissa tms. opistoissa tehdyt opinnäytteet. Jos tiedät jonkin muunkin menetelmään liittyvän tutkimuksen, otatko ystävällisesti yhteyttä anniheinilampinen (at) icloud.com. 

Sivustollamme käytetään evästeitä.

Voit estää niiden käytön oman selaimesi asetuksista, mutta osa siuvston toiminnoista ei ole silloin käytössä. Lisätietoja käyttöehdoissamme

Sulje ilmoitus