Opetusmenetelmään liittyviä artikkeleita, jotka on julkaistu muualla kuin Varga-Nemenyi ry:n julkaisuissa

Koonnut Pirjo Tikkanen

Ambrus, A., & Katona, D. (2018). Teachers' Point of View in Teaching Mathematical Problem-Solving. Magistra Iadertina, 12(2-tematski broj), 0-66. https://morepress.unizd.hr/journals/magistraiadertina/article/.../1489

Beatty, A. & Ferreras, A. (Rapporteur) (2018). Teacher development in Finland: Recent trends. Teoksessa National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Supporting Mathematics Teachers in the United States and Finland: Proceedings of a Workshop. Washington, DC: The National Academies Press. doi: https://doi.org/10.172226/24904.

C. Neményi, E. (2005). 4. luokan matematiikan rakenne. A 4. osztályos tananyag épülése. Suom. A. Hajdu. Teoksessa E. Korpinen (toim.) Matematiikkaa unkarilaisittain Suomessa ja Unkarissa. Matematika Magyar  módra Finnországban és Magyarországon. Jyväskylä: TUOPE. Tutkiva opettaja 2, 32–65.

Ikäheimo, H. & Risku, A-M. (2004). Matematiikan esi- ja alkuopetuksesta. Teoksessa P. Räsänen, P. Kupari, T. Ahonen & P. Malinen (toim.) Matematiikka – näkökulmia opettamiseen ja oppimiseen. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti, 222–240.

Kahanpää, L. (2005). Unkarilaista matematiikkaako? Teoksessa E. Korpinen (toim.) Matematiikkaa unkarilaisittain Suomessa ja Unkarissa. Matematika Magyar  módra Finnországban és Magyarországon. Jyväskylä: TUOPE. Tutkiva opettaja 2, 66–73.

Korpinen, E. 2005. Oppilaan minäkäsityksen ja itsetunnon kehittäminen pedagogiikan haasteena: Miten ”unkarilainen matematiikka” – Varga-metodi – vastaa haasteeseen? Teoksessa E. Korpinen (toim.) Matematiikkaa unkarilaisittain Suomessa ja Unkarissa. Matematika magyar módra Finnországban és Magyarországon. Jyväskylä: TUOPE. Tutkiva opettaja 2, 152–172.

Kurvinen, E., Lindén, R., Rajala, T., Kaila, E., Laakso, M. J., & Salakoski, T. (2014, November). Automatic assessment and immediate feedback in first grade mathematics. In Proceedings of the 14th Koli Calling International Conference on Computing Education Research (pp. 15-23). ACM. Automatic assessment and immediate feedback in first grade mathematics - final3.pdf

Lampinen, A. & Korhonen, H. (2010). Matematiikkaa kaikille. Eszter Neményin haastattelu. Dimensio 1, 18-22.

Lampinen, A. & Puumalainen, K. (2014). Only the raisins or all the pie? The implementation of the Varga-Neményi method in Finnish schools. Gyermeknevelés 2. évf. 2. szám 65–72. http://gyermekneveles.tok.elte.hu/4_szam/pub/lampinen_puumalainen.pdf 

Maasalo, I. ja Rytkönen, M. (2018). Matemaattisten taitojen harjoitteleminen leikin keinoin Varga-Neményi –menetelmällä. Teoksessa J. Kangas & E. Fonsén (toim.) Leikki ammattilaiset: Leikki ilmiönä ja varhaiskasvatuksen toimintamuotona. Helsinki: Helsingin yliopisto. http://hdl.handle.net/10138/232536

Malinen, P. (2005). Tamás Vargan näkemyksiä matematiikan opetuksen kehittämiseksi. Teoksessa E. Korpinen (toim.) Matematiikka unkarilaisittain Suomessa ja Unkarissa. Matematika Magyar  módra Finnországban és Magyarországon. Jyväskylä: TUOPE. Tutkiva opettaja 2, 15–21.

Näätänen, M. (2000). Vaikutteita Unkarista matematiikan esi- ja alkuopetukseen. Teoksessa E. Korpinen (toim.) Esiopetus. Nyt! Jyväskylä: TUOPE. Tutkiva opettaja 8, 114–119.

Näätänen, M. (2006). Introducing Hungarian mathematics teaching ideas in Finland. Teoksessa E. Pehkonen, G. Brandell & C. Winsløw (toim.) Nordic presentations. Proceedings of section Nordic presentations at ICME-10, July 12, 2004 in Copenhagen, Denmark. Helsingin yliopisto. Kasvatustieteen laitos 265, 91–96.

Näätänen, M. (2018). Solmun historiikki. Matematiikkalehti Solmu. https://matematiikkalehtisolmu.fi/historiikki/solmun_historiikki.pdf

Näätänen, M. & Matikainen, T. (2005). Unkarilaisen Varga–Neményi - menetelmän ja Suomessa tehtävän matematiikan alkuopetuksen taustaa. Teoksessa E. Korpinen (toim.) Matematiikkaa unkarilaisittain Suomessa ja Unkarissa. Matematika Magyar  módra Finnországban és Magyarországon. Jyväskylä: TUOPE. Tutkiva opettaja 2, 89–97.

Oravecz, M. & Kivovics, A. (2005). Matematiikan opetus Varga-menetelmällä Unkarissa. Suom. A-M. Viljanen-Pihkala. Teoksessa E. Korpinen (toim.) Matematiikkaa unkarilaisittain Suomessa ja Unkarissa. Matematika Magyar  módra Finnországban és Magyarországon. Jyväskylä: TUOPE. Tutkiva opettaja 2, 22–31.

Risku, A-M. (2002). Leikisti ja oikeesti – oikeata matematiikkaa lapsesta lähtien. Teoksessa O. Saloranta (toim.) Ensimmäiset kouluvuodet. Perusopetuksen vuosiluokkien 1–2 opetus. Helsinki: Opetushallitus, 115–141.

Tikkanen, P. (2009). "Matikka on viihdyttävää seikkailua vainuta aavistuksia." Myönteisen matematiikka-asenteen lähteillä. Teoksessa E.Korpinen, M-L. Husso, J. Juurikkala & S. Vesterinen (toim.). Näkökulmia ilon pedagogiikkaan. Perspectives to pedagogy of joy. Jyväskylä: TUOPE. Tutkiva opettaja 1., 146–158.

Tikkanen, P. & Lampinen, A. (2005). Unkarilainen Varga–Neményin matematiikan opetusmenetelmä Suomessa. Teoksessa E. Korpinen (toim.) Matematiikkaa unkarilaisittain Suomessa ja Unkarissa. Matematika Magyar  módra Finnországban és Magyarországon. Jyväskylä: TUOPE. Tutkiva opettaja 2, 74–88.

Varga, T. (1969a). Higher mathematics in lower grades. Teoksessa L. Feldman (toim.) Mathematical learning. New approaches to the teaching of young children. New York: Gordon & Breach, 79–85.

Varga, T. (1969b). Pilot work in Budapest. Teoksessa L. Feldman (toim.) Mathematical learning. New approaches to the teaching of young children. New York: Gordon & Breach, 73–77.

Varga, T. (1969c). The use of a  composite method for the mathematical education of young children. Teoksessa L. Feldman (toim.) Mathematical learning. New approaches to the teaching of young children. New York: Gordon & Breach, 55–71.

Varga, T. (1970). Boxes, marbles and tables. Mathematics Teaching 50, 36–37.

Varga, T. (1971). General Introduction. Teoksessa W. Servais & T. Varga (toim.) Teaching school mathematics. Harmondworth: Penguin, 11–33. 

Varga, T. (1972). Logic and probability in the lower grades. Educational Studies in Mathematics 4, 346–357.

Varga, T. (1976). On primary school teachers’ mathematics. Educational Studies in Mathematics 7, 171–177.

Varga, T. (1988). Mathematics education in Hungary today. Educational Studies in Mathematics 19 (3), 291–298.

Vári, P., Tuska, Á. & Krolopp, J. (2002). Change of emphasis in the mathematics assessment in Hungary. Educational Research and Evaluation 8 (1), 109–127.

Sivustollamme käytetään evästeitä