Varga-Neményi -menetelmään perehtyminen voi alkaa myös lyhyessä muutaman tunnin koulutuksessa. Tällöin voidaan keskittyä johonkin yksittäiseen teemaan tai tutustua menetelmän pääperiaatteisiin ja joihinkin toiminnallisiin opetusideoihin. 

Loogiset palat

Loogiset palat ovat Varga—Neményi -menetelmään kuuluva toiminnallinen väline ajattelutaitojen kehittämiseen.  Loogisen kokoelman paloja tutkimalla oppilas voi havaita ominaisuuksia, joita paloissa on tai ei ole. Palojen perusmuodot, kauniit värit, reiällisyys ja kaksi kokoa houkuttelevat geometristen tasokuvioiden rakentamiseen. Paloja voi luokitella ja huomata yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. Niistä voi rakentaa jaksollisia jonoja ja havaita säännönmukaisen sarjan toistumisen ja mm. kertolaskukäsitteen välisen yhteyden. Jaksollisten jonojen tutkiminen antaa ajattelun välineitä, joiden avulla myös lukujen ja lukujärjestelmien ominaisuuksien esiin nostaminen on luonnollinen osa ajattelutomintojen jatkumoa, abstraktiotason nousua. Matematiikan eri osa-alueet yhdistyvät toiminnallisissa harjoitteissa silloin, kun opettajalla on omaan toimintaan liittyviä kokemuksia, joiden avulla hän voi nämä yhteydet ottaa esille työskennellessään oppilaidensa kanssa. 

Varga-Neményi -värisauvat

Varga-Neményi -värisauvat sopivat painon ja pituuden mittaamisen ja rakentelun lisäksi myös lukujen sekä laskutoimitusten että niiden välisten suhteiden tutkimiseen. VaNe -värisauvat antaa konkreettisen lähtökohdan, johon oppilas voi tukeutua abstraktiotason noustessa oppilaiden erilaisten ajattelutaitojen mukaan hyvinkin eriyttävään lopputulokseen saakka. Alkuopetuksessa sauvan pituus määritellään luonnollisten lukujen joukosta, ylemmille luokka-asteille siirryttäessä sauvan pituus voi edustaa yhtä hyvin murto-, desimaali- kuin prosenttilukuakin. VaNe -värisauvat on ihastuttava väline myös suurennosten, peilausten ja yhteneväisyyksien tutkimiseen.    

Loogiset palat ja Varga-Neményi -värisauvat sopivat käytettäväksi esiopetuksesta alkaen luokkien 7-9 opetukseen saakka, joskin taitava opettaja löytää harjoitteita myös lukio-opetukseen kuuluvien käsitteiden konkretisointiin ja havainnollistamiseen. 

Veso -koulutuspäivä, sen puolikas tai matematiikan opetuksen suunnitteluun tarkoitettu iltapäiväkoulutus on mukava tapa tutustua näiden leimallisesti Varga—Neményi -menetelmään kuuluvien toimintavälineiden käyttöön. Lisää harjoitteita näiden välineiden käyttöön löytyy Opettaja tienviitta -opettajanoppaista. 

Unkarilainen Varga—Neményi -menetelmä on jalostunut monien suomalaisten opettajien monipuoliseksi työkaluksi matematiikan opettamiseen. Menetelmän keskiössä on tavoitteellinen toiminnallisuus kielellisesti rikkaassa ja vuorovaikutteisessa oppimisympäristössä, jossa edetään kehollisista kokemuksista ja konkreeteista malleista abstrakteihin käsitteisiin. Abstraktion tien kulkeminen toisin päin, matemaattisen merkinnän purkaminen arkielämän tapahtumaksi, nostaa oppilaan ajattelua myös muiden oppilaiden sekä opettajan nähtäväksi, jolloin opettaja saa tärkeää tietoa keskeisten käsitteiden oppimisen seuraavien askelten suunnitteluun.

Varga—Neményi -menetelmän esittelykoulutuksessa luentomaiset osuudet lomittuvat toiminnallisiin harjoituksiin. 

Menetelmän käyttötapoja on monia. Jotkut opettajista käyttävät menetelmää siihen tiukasti sitoutuen, menetelmän mukaisia oppikirjoja käyttäen jatkuvasti lisää kouluttautuen. Toiset opettajat jalostavat omia pedagogisia taitojaan ja lisäävät siihen vaikutteita VaNe:sta. Erityisopettajat ovat löytäneet menetelmästä keinoja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tukemiseen ja pienryhmätyöskentelyyn. Esiopettajat ovat oivaltaneet esimatemaattisten taitojen merkityksen kouluopetuksen onnistumiselle.

Koulutuspäivä koostuu luentomaisten osuuksien lomassa tehtävistä runsaista ja monipuolisista harjoituksista, joita voidaan käyttää sekä 1. ja 2. luokan yleisopetuksessa, ylempien luokkien oppilaiden käsitteiden hallintaa kertaavissa jaksoissa sekä tietenkin tuki- ja erityisopetuksessa.  Tämän menetelmän esittelypäiväkoulutuksen jälkeen kurssilaisella on hyvät valmiudet arvioida menetelmän pitkäkestoisiin koulutuksiin osallistumisen tarvetta.

Varga–Neményi  -menetelmän mukainen matematiikanopetus noudattaa elokuussa 2016 käyttöön otettavaa  opetussuunnitelmaa ohjaten työskentelyä toiminnalliseen ja vuorovaikutteiseen ajattelutaitojen kehittämiseen.

Sivustollamme käytetään evästeitä