Varga—Neményi -menetelmän esittely, 1-6 h

Unkarilainen Varga—Neményi -menetelmä on jalostunut monien suomalaisten opettajien monipuoliseksi työkaluksi matematiikan opettamiseen. Menetelmän keskiössä on tavoitteellinen toiminnallisuus kielellisesti rikkaassa ja vuorovaikutteisessa oppimisympäristössä, jossa edetään kehollisista kokemuksista ja konkreeteista malleista abstrakteihin käsitteisiin. Abstraktion tien kulkeminen toisin päin, matemaattisen merkinnän purkaminen arkielämän tapahtumaksi, nostaa oppilaan ajattelua myös muiden oppilaiden sekä opettajan nähtäväksi, jolloin opettaja saa tärkeää tietoa keskeisten käsitteiden oppimisen seuraavien askelten suunnitteluun.

Varga—Neményi -menetelmän esittelykoulutuksessa luentomaiset osuudet lomittuvat toiminnallisiin harjoituksiin. 

Menetelmän käyttötapoja on monia. Jotkut opettajista käyttävät menetelmää siihen tiukasti sitoutuen, menetelmän mukaisia oppikirjoja käyttäen jatkuvasti lisää kouluttautuen. Toiset opettajat jalostavat omia pedagogisia taitojaan ja lisäävät siihen vaikutteita VaNe:sta. Erityisopettajat ovat löytäneet menetelmästä keinoja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tukemiseen ja pienryhmätyöskentelyyn. Esiopettajat ovat oivaltaneet esimatemaattisten taitojen merkityksen kouluopetuksen onnistumiselle.

Koulutuspäivä koostuu luentomaisten osuuksien lomassa tehtävistä runsaista ja monipuolisista harjoituksista, joita voidaan käyttää sekä 1. ja 2. luokan yleisopetuksessa, ylempien luokkien oppilaiden käsitteiden hallintaa kertaavissa jaksoissa sekä tietenkin tuki- ja erityisopetuksessa.  Tämän menetelmän esittelypäiväkoulutuksen jälkeen kurssilaisella on hyvät valmiudet arvioida menetelmän pitkäkestoisiin koulutuksiin osallistumisen tarvetta.

Varga–Neményi  -menetelmän mukainen matematiikanopetus noudattaa elokuussa 2016 käyttöön otettavaa  opetussuunnitelmaa ohjaten työskentelyä toiminnalliseen ja vuorovaikutteiseen ajattelutaitojen kehittämiseen.

Sivustollamme käytetään evästeitä