Varga-Neményi –menetelmä

”Matematiikka kuuluu kaikille!”

-       Tamás Varga, unkarilainen matemaatikko, matematiikan opetuksen kehittäjä

 

Varga–Neményi -menetelmä on oppilasta ja hänen ajatteluaan kunnioittava tapa opettaa matematiikkaa. Koulussa opettaja ohjaa oppilaita työskentelemään sekä yhdessä että yksilöllisesti. Matematiikan keskeiset käsitteet tulevat tutuiksi, kun oppilaat näyttelevät, leikkivät, vertailevat, järjestävät, rakentavat, kuuntelevat, piirtävät ja katsovat. He puhuvat ja kirjoittavat sekä suomen että matematiikan kielellä itse tekemistään havainnoista. Oivaltaminen ja ymmärtäminen johdattelee matemaattiseen ajatteluun. Oppilaan taidot ja tiedot kehittyvät osaamiseksi, jota jokainen tarvitsee sekä opiskellussa, työssä että elämässä yleensä.

Monipuolinen toimintamateriaalin käyttö on tunnusomaista menetelmälle. Moni vaikeakin asia on helppo käsittää, kun saa työskennellä omilla välineillä. Ymmärtäminen näkyy käsissä. Sanojen merkitys vahvistuu ja varmistuu. Parasta opettamista on se, kun lapsi saa itse oivaltaa! Värisauvat, loogiset palat ja geolauta ovat välineitä, jotka on hankittu kouluun ja niitä käytetään vuodesta toiseen. Kotoa tuodut lelut, napit ja muut pienet esineet liittävät koulussa opiskeltavat asiat kotiin ja lähiympäristöön. Oppikirja on yksi väline monien muiden joukossa.  Välineiden käytön oppiminen on kaikkien lasten oikeus ja velvollisuus.

Mieleen palauttaminen vahvistaa osaamista. Tämä on kotitehtävän tärkein rooli. Kuuntelu, kiinnostuneisuus ja yhteinen ihmettely ovat parasta apua, mitä kotiväki voi lapselle antaa. Liian varhaista ”oikopolkujen” opettamista kannattaa varoa. Matemaattis-loogisen ajattelun kehittäminen vaatii monen pienen yksityiskohdan huomaamista, joten turha kiire pois!

Oppilaan oman osaamisen ja pystymisen tunteen vaaliminen on tärkeää. Tietoisuutta omasta osaamisesta vahvistetaan vähitellen työskentelytaitojen karttuessa. Opettaja seuraa oppilaan kehitystä. Työskentelyn havainnointi ja pienet parissa minuutissa valmistuvat tehtävät kertovat, miten seuraavilla tunneilla edetään. Koko tunnin mittaiset kokeet ovat harvinaisia. Arvosanasta ei kannattane luvata ulkoisia palkkioita, esim. tavaraa tai rahaa, sillä ne saattavat hämärtää lapsen mielestä sen tärkeimmän, todellisen palkinnon: ”Minä osaan!”

Perusteellinenkaan työskentely ei poista matematiikan oppimisen vaikeuksia kaikilta oppilailta, vaikka luokassa käytettäisiin Varga–Neményi -menetelmää. Se voi kuitenkin antaa tarkemman kuvan osaamisesta ja siitä, millaista ohjausta hän juuri nyt tarvitsee. Saman voi todeta myös matematiikkaa nopeasti oppivien ja oivaltavien oppilaiden osalta.

Luottamus opettajaan ja kouluun, avoin keskustelu ja kiinnostuneisuus muodostavat perustan yhteistyölle, joka johtaa hyvään lopputulokseen myös matematiikan oppimisessa ja opiskelussa. Varga–Neményi -menetelmä ei ole ”ainoa oikea tapa opettaa matematiikkaa”. Hyviin tuloksiin voi edetä myös toisia reittejä pitkin.  

 

”Ei kannata luulla, että lapsi ajattelee samoin kuin opettajansa.

Kannattaa yrittää ymmärtää miten lapsi ajattelee.”

                                                               -       Eszter C. Neményi, matematiikan didaktikko

 

Kun järjestää Varga–Neményi -menetelmän mukaista opetusta, kannattaa pitää mielessään perusperiaatteet, joista on lyhyestii kerrottu seuraavissa artikkeleissa.  

Sivustollamme käytetään evästeitä.

Voit estää niiden käytön oman selaimesi asetuksista, mutta osa siuvston toiminnoista ei ole silloin käytössä. Lisätietoja käyttöehdoissamme

Sulje ilmoitus