Varga-Neményi -opetusmenetelmän mukainen opettajan opas opettajan näkökulmasta

Immonen Jaakko 2014, Varga–Neményi-opetusmenetelmän mukainen opettajan opas opettajan näkökulmasta, Sisällönanalyysi Opettajan tienviitta 2a-opettajan oppaasta Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Intercultural Teacher Education 

TIIVISTELMÄ

Tämä tutkimus toimii ensimmäisenä kokonaan laadullisena tutkielmana Varga–Neményi-menetelmän suomalaistetuista oppikirjoista. Lisäksi opettajan oppaan oleminen ensisijaisena aineistona lisää tutkimuksen ainutlaatuisuutta. Oppaasta tutkitaan sitä, että miten se ilmentää Varga–Neményi-menetelmän pääpiirteitä ja sitä, että miten opettajaa ohjataan menetelmän mukaiseen opetukseen.

Teoreettisessa viitekehyksessä huomio painottuu Varga–Neményi-menetelmän taustaan ja pääpiirteisiin, toiminnalliseen matematiikanopetukseen alkuopetuksessa, opettajan rooliin menetelmän mukaisessa alkuopetuksessa ja matemaattisiin opetusvälineisiin, joista erityisesti oppikirjoihin ja konkreettisiin toimintamateriaaleihin.

Laadullisen sisällönanalyysin keinoin suoritetussa empiirisessä tutkimuksessa aineistona toimii Opettajan tienviitta 2a -opettajan opas, jota analysoidaan teoriaohjaavasti. Ensimmäinen tutkimusongelman avulla aineistosta katsotaan yleispätevästi, että miten Varga–Neményi-menetelmän periaatteet oppaassa näkyvät ja miten opettajaa ohjataan niiden mukaiseen opetukseen. Toinen tutkimusongelmista syventyy tarkemmin tapoihin, joita opas antaa opettajalle opetuksen toiminnallistamiseen.

Tutkimuksesta selviää, että Opettajan tienviitta 2a on oppaana hyvin informatiivinen, mikä näkyy mm. Suomen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden huomioimisessa oppaan sisältöjen kohdalla. Opas ei myöskään vain pohjusta oppilaan kirjan tehtäviä, vaan tarjoaa lukuisia kirjojen ulkopuolisia aktiviteetteja ja lisämateriaaleja. Toiminnallisuutta harjoitetaan oppaassa eniten opetusvälinetyöskentelyn keinoin. Varga–Neményi-menetelmän kaikkia pääpiirteitä löytyy oppaan periaatteista esimerkiksi siten, että opettajan roolin suhteen menetelmän periaatteista muistutetaan toistuvasti. Oppilaslähtöisyys on esillä moniulotteisesti. 

Kirjaudu jäsensivuille

Elli

Varga-Neményi -menetelmän mukaisien oppimateriaalien ja toimintamateriaalien hankintapaikka on ELLI Early Learning Oy.  

Näiden lisäksi opetuksessa käytetään monia pelejä ja materiaaleja, joita voi hankkia oppimisen monipuolistamiseksi ja tueksi.

Sivustollamme käytetään evästeitä.

Voit estää niiden käytön oman selaimesi asetuksista, mutta osa siuvston toiminnoista ei ole silloin käytössä. Lisätietoja käyttöehdoissamme

Sulje ilmoitus