Logiikka ja kombinatoriikka

Varga-Neményi -menetelmässä logiikkaa ei opiskella erillisenä osa-alueena, vaan se on läsnä kaikissa matematiikan osa-alueissa. Logiikan osa-alueeseen kuuluvien harjoitteiden avulla opetellaan "ajattelun työkaluja", strategioita. Logiikkaan liittyvät avoimet ja suljettut kokoelmat ovat mm. ihmisiä, konkreettisia esineitä, kuvakortteja, sanoja, lukuja, laskutoimituksia. Tarkastelun kohteena olevan kohteen abstraktiotaso nousee opiskelun edetessä.  

Oppiminen lähtee usein liikkeelle avoimesta kokoelmasta, joka voi olla äärellinen tai ääretön. Kokoelma voi muodostu opettajan luokkaan tuomista esineistä, joiden ominaisuudet ovat tarkastelun kohteena. Esineisiin liittyviä ominaisuuksia nimetään ja niitä luokitellaan ominaisuuksien perusteella.   

Suljetun kokoelman koko on rajallinen. Kokoelma voi olla pieni, mutta ominaisuuksien lisääntyessä se voi suurentua nopeastikin. Tunnusomaisesti Varga-Neményi -menetelmään kuuluva väline, Loogiset palat on suljettu kokoelma, johon kuuluu 24 palaa. Jokaisesta palasta voidaan nimetä neljä ominaisuutta: koko, väri, muoto ja reiällisyys. Kokoelmassa on kaksi kokoa, neljä väriä, kolme muotoa ja ne ovat joko reiällisiä tai reiättömiä. Palat nimetään ja niitä luokitellaan ominaisuuksien perusteella. Suljetun kokoelman avulla rajataan ominaisuuksien määrää, jolloin tarkastelun kohteena olevan matemaattisen käsitteen oleelliset piirteet saadaan paremmin esille.

Tulostettavissa materiaaleissa on valmiita kokoelmia. Niissä on myös aihioita, joista voit rakentaa oman opettajakäyttöön tarkoitetun kokoelman tai oppilaat voivat rakentaa omia kokoelmiaan.  

Kombinatoriikan osa-alueesta opiskellaan tavallisimmin erilaisia yhdistelmien mahdollisuuksia ja niiden lukumäärää. Harjoitukset päällekkäistyvät mm. logiikan, lukukäsitteen, laskutoimitusten ja geometrian kanssa. Kombinatoriikan osalta oppiminen etenee esi- ja alkuopetuksen ihmettelystä vähän kerrassaan lisääntyvään tiedostamiseen. Oppilaiden perustelut kehittyvät vähitellen ja niistä tulee entistä tarkempia ja yleispätevämpiä. Tämä näkyy mm. tehtävissä, joissa oppilaan tulee värittää mahdollisimman monta kolmiväristä lippua annettujen sääntöjen mukaan. 

Materiaalipankin Yhdistyksen omia loogisia kokoelmia jäsenille

Kirjaudu jäsensivuille

Elli

Varga-Neményi -menetelmän mukaisien oppimateriaalien ja toimintamateriaalien hankintapaikka on ELLI Early Learning Oy.  

Näiden lisäksi opetuksessa käytetään monia pelejä ja materiaaleja, joita voi hankkia oppimisen monipuolistamiseksi ja tueksi.

Sivustollamme käytetään evästeitä.

Voit estää niiden käytön oman selaimesi asetuksista, mutta osa siuvston toiminnoista ei ole silloin käytössä. Lisätietoja käyttöehdoissamme

Sulje ilmoitus