Matematiikkaa 2a ja 2b sekä Opettajan tienviitta 2a ja 2b uudistuvat lukuvuodeksi 2024-2025

        

Uudistetussa Matematiikkaa 2a:ssa ja 2b:ssä kaikki vuosien saatossa hyväksi ja toimivaksi havaittu on otettu mukaan ja muokattu sellaiseksi, että vanettaminen eli Varga–Neményi -opetusmenetelmän käyttäminen on sujuvaa ja entistä vaivattomampaa.

Oppimateriaalin rakennetta on selkiytetty tinkimättä Varga–Neményi -opetusmenetelmän rakenteesta ja perusperiaatteista. Jos VaNe on sinun pedagogiikkaasi, on Matematiikkaa 2a ja 2b paras valinta oppilaan kirjaksi!
Lue lisää Matematiikkaa -oppilaan kirjoista ja Opettajan tienviitta -oppaista ELLIn blogista. 

 

Matematiikkaa 2a ja 2b -oppimateriaaliperhe ja käyttäjäedut lukuvuonna 2024–2025

Uudistetun Matematiikkaa 2a -oppilaan kirjan mukana tulevat:

Matematiikkaa 2a ja 2b Kotitehtävävihko
Vihon voi ostaa myös erikseen.  

 

 

2. luokan liitepaketti, joka on täydennysosa 1. luokan liitteille.
Jos 1. luokan liitteitä ei ole, voi Matematiikkaa 2a -oppilaan kirjaan tilata mukaan myös 1. luokan liitteet. Tilaa tällöin Matematiikkaa 2a -oppilaan kirja sekä 1. että 2. luokan liitteet täältä.

 

Opettajan tienviitat 2a ja 2b saa Matematiikkaa 2a:n ja 2b:n toimituksen mukana ilmaiseksi, jos kirjoja tilataan vähintään 16 kappaletta ja oppaat voidaan toimittaa samassa lähetyksessä oppilaan kirjojen kanssa. Muista tilata ilmaiset oppaat samalla, kun teet oppikirjatilauksen! Oppaiden ilmaiskappaleita ei voi tilata jälkikäteen.

Digimateriaalit ovat Matematiikkaa -oppimateriaalin käyttäjille ilmaisia 

Digikirjaston saa ilmaiseksi käyttöönsä Matematiikkaa -sarjalla opettava opettaja koko lukuvuodeksi. Käyttöoikeus on kaikilla ryhmälle matematiikkaa opettavilla opettajilla, myös resurssi- ja erityisopettajilla. Digikirjaston lukuvuosilisenssin voi hankkia myös erikseen. Lue lisää ELLIN blogista.

Digikirjastossa on 2. luokan lisäksi kaikki 1.–4. luokkien materiaali samassa paikassa:

  • 1.–4. luokkien Matematiikkaa -oppilaan kirjan sivut
  • Matematiikkaa -oppilaan kirjojen mallivastaukset 2.–4. luokille
  • Matematiikkaa 1a ja 1b sekä Matematiikkaa 2a ja 2b Kotitehtävävihot ja niiden mallivastaukset
  • Opettajan tienviitat 1.–4. luokille
  • Tulostettavia kopio- ja monistepohjia
  • Tulostettava ja monipuolinen arviointimateriaali

 

 

Digitaalisessa ViLLE-oppimisympäristössä on Matematiikkaa -sarjan käyttöä tukeva 1.–4. luokkien oppilaan materiaali.

Tämä materiaali on vapaasti kaikkien ViLLE-opettajien käytettävissä. Lue lisää ELLIn blogista.

 

Miten Matematiikkaa 2a ja 2b ja Opettajan tienviitta 2a ja 2b uudistuvat?

Oppikirja ja opettajan opas ovat kokonaisuus
Opettajan tienviitat ja Matematiikkaa -oppilaan kirjat muodostavat kokonaisuuden, jossa toista ei ole ilman toista. Opettajan tienviitta 2a:han ja 2b:hen on lisätty abstraktion tien mukaisia opetusideoita, ohjattuja pedagogisia leikkejä ja pelejä sekä valmiita materiaaleja, jolloin opetuksen suunnittelu ja toteutus helpottuvat.

Oppilaat ottavat Matematiikkaa -oppikirjan esille silloin, kun asiaan on tutustuttu ja se oikeastaan jo melkein osataankin. Oppikirja tuo opittavaan asiaan vielä uuden ja tärkeän näkökulman: matematiikan oppimisessa tarvitaan kokemuksellisuuden ja toiminnallisuuden lisäksi kuvia ja kirjallisia tehtäviä. Varga–Neményi -menetelmän mukaisessa Matematiikkaa -oppilaan kirjassa tämä sujuu saumatta.

Oppikirjan sivut ja kuvitus
Oppilaan kirjan sivut ovat rauhallisia ja selkeitä, tilaa oppilaan omille piirroksille ja vielä kehittymässä olevalle käsialalle on jätetty riittävästi. Viihdykekuvia oppilaan kirjassa ei ole, niitä ei tarvita! Kuvitus palvelee matematiikan oppimista, kuvalukemista ja matematiikan piirtämistä. Siksi se on myös yksinkertaista ja helposti hahmotettavaa. Kuvituksen selkeyteen onkin kiinnitetty uudistuksessa erityistä huomiota.

Kotitehtävävihko
Uudistettu Matematiikkaa 2a ja 2b -oppilaan kirja saa kylkeensä kotitehtävävihon. Näin siksi, että tunnilla tarvittava oppilaan kirja ei pääsisi unohtumaan kotiin ja toisaalta kotitehtävävihon tehtävät ovat vanhemmillekin tuttuja, vaikka vanettaminen muuten olisi heille uutta. Kotonakin voidaan tutustua lapsen koulussa oppimiin laskustrategia-leikkeihin,  ne löytyvät takakannesta QR-koodien takaa. Kotitehtävävihossa on lisäksi taulukoitu 2. luokalla opittavat matematiikan ydintaidot, jotka jokaisen oppilaan pitäisi osata, jotta hän voi siirtyä 3. luokalle. Tämä auttaa vanhempiakin seuraamaan lukujenkäsittely- ja laskutaidon kehittymistä ja saamaan lapsen osaamisesta realistisen kuvan.

Taitojen kehittyminen
Uudistetussa materiaalissa on otettu entistä paremmin ja monipuolisemmin huomioon pienten oppilaiden lukujenkäsittely- ja laskutaidon kehittymisen tukeminen, koska tähän ei 1. luokalla ehditä paneutua vielä riittävän hyvin. Yhteen- ja vähennyslaskun lukualueen 0–20 laskustrategioiden varmentaminen heti syksyn alussa ja siirtäminen myöhemmin suuremmalle lukualueelle luo vankan pohjan kaikelle myöhemmälle laskutaidolle.

Lukualueen laajentaminen sataan ja päässälasku
Kun lukualue laajenee sataan saakka, tutustutaan siihen ensin monien omien kokemusten kautta. Luvuista opitaan monenlaista tärkeää, jota kohta tarvitaan laskutaidon opiskelussa. Päässälasku suuremmalla lukualueella sujuu helpommin, kun oppilailla on jo hiottuna siihen tarvittavia pohjataitoja.

Kerto- ja jakolaskun opettaminen
Kerto- ja jakolaskussa tarvittavien monikertojen leikinomainen harjoittelu alkaa jo syyslukukauden alkupuolella, jotta keväällä kerto- ja jakolasku alkavat sujua helpommin. Monikerrat harjoitellaan samalla sataan saakka, koska juuri näitä taitoja tarvitaan matematiikassa myöhemmin paljon. Monipuolisten tekemisten myötä harjoittelu ei tunnu oppilaista puurtamiselta. Kertolaskun ja sisältöjakolaskun käsitteet opitaan jo syksyllä, jotta keväällä päästään harjoittelemaan kerto- ja jakolaskua monipuolisesti. Kyse on paljosta muustakin kuin kertolaskun käsitteestä ja kertotaulujen oppimisesta ulkoa. 

Geometria
Geometrian opiskelussa kehitetään lasten hahmottamisen taitoja ja samalla tutustutaan geometrian peruskäsitteisiin ikätason mukaisella tavalla. Parhaiten tämä onnistuu itse tekemällä. Jotta geometrian oppiminen onnistuu jatkossa, on pohja perustettava vankaksi.   

 

VaNe on paljon muutakin kuin laskutaidon perusteiden oppimista ja pulmatehtäviä!

Oppilaat saavat monipuolisia työkaluja matemaattisen ajattelun oppimiseen ja vankan taidon käyttää lukuja monipuolisesti. Varhaiset matemaattiset taidot kehittyvät kokemuksista ja konkreettisista tekemisistä kohti abstraktia ajattelua. Matematiikkaa näyttäytyy oppilaille jo alusta alkaen monipuolisena ja kiinnostavana maailmana, jota heidän on mahdollista ymmärtää.   

Sivustollamme käytetään evästeitä